Αρχική

     Η διαδικασία της  μάθησης είναι κατά κύριο λόγο μια πράξη αλληλεπίδρασης. Ο καθηγητής και ο μαθητής μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο από τα ενδιαφέροντα, τις αναζητήσεις και τις απορίες τους. Στην τάξη προτείνονται  θέματα εργασιών και οι μαθητές μεμονωμένα ή σε ομάδες εκπονούν προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ερευνούν, να πλουτίζουν τις γνώσεις τους, να διαμορφώνουν απόψεις για ζητήματα και γεγονότα τα οποία διδάσκονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

     Οι εργασίες των παιδιών, αποτέλεσμα κόπου και προσπάθειας αξιολογούνται τόσο από τους καθηγητές τους, όσο και από τους συμμαθητές τους στην τάξη. Ωστόσο, η ανάγκη να παρουσιάζονται σε ευρύτερη κλίμακα οδήγησε στη δημιουργία του συγκεκριμένου ιστότοπου. Σ΄αυτόν  οι εργασίες των παιδιών μπορούν να γίνονται γνωστές σ΄ όλους, όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας.

     Η σελίδα μας, λοιπόν, θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται ανάλογα με τις εργασίες που θα καταθέτουν οι μαθητές. Η αρχή έγινε. Και συνεχίζουμε…………….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου