Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Πληροφορική

Kωδικός
  α/α
Περιγραφή
  Πλη
   1
Οι υπολογιστές εύκολα. Εκδ. «Κλειδάριθμος».
  Πλη
   2
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Εκδ. Δοκιμάκης.
  Πλη
   3
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». ΥΠΕΠΘ.

Γλώσσα

Kωδικός
  α/α
Περιγραφή
 ΓΛΩ
   1
Andre Mirambel, Η νέα Ελληνική Γλώσσα.
 ΓΛΩ
   2
Γλωσσικές Ασκήσεις. ΟΕΔΒ.
 ΓΛΩ
   3
Εταιρεία των Φίλων του Λαού, Εθνική Γλώσσα.
 ΓΛΩ
   4
Γιάννα Ν. Κουτρουμάνου, Κοινωνικοί Προβληματισμοί Α΄. Εκδ. Gutenberg.
 ΓΛΩ
   5
Γιάννα Ν. Κουτρουμάνου, Κοινωνικοί Προβληματισμοί B΄. Εκδ. Gutenberg.
 ΓΛΩ
   6
Εκθέσεις και Παράγραφοι. Εκδ. Μεταίχμιο.
 ΓΛΩ
   7
Εκθέσεις Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
 ΓΛΩ
   8
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Μεταίχμιο.
 ΓΛΩ
   9
Χατζηθωμά-Αλέφαντου, Λεξικό Ανεπτυγμένων Εννοιών.
 ΓΛΩ
  10
Μαθητική Δημιουργία για τους πρόσφυγες. UNHCR.
 ΓΛΩ
  11
Νεοελληνική Γλώσσα. Εκδ. Σαββάλας.
 ΓΛΩ
  12
Γλωσσικές ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
 ΓΛΩ
  13
Γλωσσικές ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
 ΓΛΩ
  14
Κλαίρης-Μπαμπινιώτης,  Γραμματική.
 ΓΛΩ
  15
Συντακτικό. Εκδ. Μεταίχμιο.
 ΓΛΩ
  16
Συντακτικό. ΟΕΔΒ.
 ΓΛΩ
  17
Γραμματική, ΟΕΔΒ.
 ΓΛΩ
  18
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Μεταίχμιο.
 ΓΛΩ
  19
Εκθέσεις (τόμοι 4). Εκδ. Κωτσιόπουλος.
 ΓΛΩ
  20
Εκθέσεις Λυκείου - υποψηφίων. Εκδ. Κοντέου.
 ΓΛΩ
  21
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. Εκδ. Πατάκη.
 ΓΛΩ
  22
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
 ΓΛΩ
  23
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Πατάκη.
 ΓΛΩ
  24
Δισάρη, Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. Εκδ. Πατάκη.
 ΓΛΩ
  25
Επιτομή Ιστορίας Νεοελληνικής Γλώσσας. ΟΕΔΒ.
 ΓΛΩ
  26
Η ελληνική Γλώσσα μέσα από τα Αρχαία, Βυζαντινά και Λόγια Κείμενα. ΟΕΔΒ.
 ΓΛΩ
  27
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
ΓΛΩ
ΓΛΩ
  28
  29
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου. Ελληνοεκδοτική.
Ν. Σταθόπουλου, Γυμνάσματα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Εκδ. Σαββάλας.

Τεχνολογία

Kωδικός
  α/α
Περιγραφή
ΤΕΧ
   1
Κοκκινάκη-Δεμπόνου, Τηλεπικοινωνίες. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
   2
Χρήστου Ε. Παπακίτσου, Ραδιοφωνία. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
   3
Χρήστου Ε. Παπακίτσου, Τηλεόραση. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
   4
Κουζέλη & Παναγιωτίδη, Αυτοκίνητα και Μηχανήματα Τεχνικών Έργων. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
   5
Ιωαννίδη & Γεωργακάκη, Θερμάνσεις. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
   6
Αντωνίου Ν. Ασημακόπουλου, Εργαστήριο Θερμάνσεως-Ψύξεως-Κλιματισμού. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
   7
Βασιλακόπουλου-Χρυσανθόπουλου, Εργαστήριο Ειδικότητας Ηλεκτρολογικού Τμήματος. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
   8
Παπαϊωάννου-Χαραλαμπάκη, Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο ΙΙ. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
   9
Μωυσέως Μ. Μόσχοβιτς, Ηλεκτρικές εφαρμογές. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  10
Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  11
Αντωνίου Κ.Φάκαρου, Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  12
Γεωργίου Κ. Κοτζάμπαση, Στοιχεία Εφαρμοσμένης Ηλεκτρολογίας. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  13
Κουζέλη-Παρίκου, Μηχανολογικό Εργαστήριο, τεύχος Α΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  14
Ι.Σ.Κοντοράβδη, Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  15
Χρυς. Φ. Καβουνίδου, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2 τόμου, Β΄ και Γ΄ Τεχνικού Λυκείου). Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  16
Γεωργίου Ρ. Γκρος, Αντοχή Υλικών. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  17
Βιβλιοθήκη του Τεχνίτη, Υλικά. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  18
Σπυρίδωνος Ν. Βασιλακόπουλου, Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία-Ηλεκτρικά Όργανα μετρήσεως. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  19
Ανώτερες Δημόσιες Σχολές (Εμπορικό Ναυτικό), Ευστάθεια-Φόρτωση. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  20
Δημητρίου Ι. Ιωαννίδη, Κλιματισμός. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  21
Αντωνίου Κ. Φάκαρου, Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  22
Σπυρ.Ν.Βασιλακόπουλου, Ηλεκτρικές Μηχανές. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  23
Εμμ. Ν.Ζωγραφάκη, Στοιχεία Ναυπηγίας. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  24
Ανώτερες Δημόσιες Σχολές, Ραδιοναυτιλία. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  25
Ζαχαρία Δ.Τσουκαλά, Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  26
Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. Στοιχεία Ναυτικών Μηχανών για Πλοιάρχους. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  27
Ανώτερες Δημόσιες Σχολές, Ναυπηγία. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  28
Δημαράκη-Ντούνη, Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  29
Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. Πρόληψη Ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω». Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  30
Ανώτερες Δημόσιες Σχολές, Ραντάρ. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  31
Ανώτερες Δημόσιες Σχολές, Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα, τόμος Α΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  32
Ανώτερες Δημόσιες Σχολές, Ναυτιλία, τόμος Α΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  33
Ανώτερες Δημόσιες Σχολές, Αποσπάσματα πινάκων για επίλυση τριγώνου θέσεως στην αστρονομική ναυτιλία. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  34
Ανώτερες Δημόσιες Σχολές, Απόσπασμα αστρονομικών εφημερίδων. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  35
Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. Ναυτική Τέχνη. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  36
Θεοδ.Α.Κουζέλη, Μηχανήματα ανυψώσεως και μετακινήσεως υλικών. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  37
Κώστας Κοτσάνας, Οι εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων. Εκδ. KOSTAS KOTSANAS.
ΤΕΧ
  38
Περικλή Γ. Παπαματθαίου, Τοπογραφία ΙΙ. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  39
Κωνστ.Α.Καγκαράκη, Ανόργανη και Οργανική Χημική Τεχνολογία. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  40
Γεωργ. Θεοδ. Κοτονιά, Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου υλικών. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  41
Πέτρου Γ.Πετρόπουλου, Μεταλλουργία. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  42
Παππά-Αναγνωστοπούλου, Μηχανολογικό Σχέδιο. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  43
Γ.Φ.Δανιήλ, Κινητήριες Μηχανές. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  44
Μαρ. Καλλικούρδη, Μηχανολογικό Σχέδιο. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  45
Π.Γ.Πετροπούλου, Μηχανουργική Ρεχνολογία, Εργαστήριο Ι. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  46
Λάζαρου Λαζαρίδη, Στοιχεία Μηχανών. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  47
Γ.Φ.Δανιήλ, Κινητήριες Μηχανές ΙΙ. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  48
Βιβλιοθήκη Τεχνικού, Κινητήριες Μηχανές, Τόμος Γ΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  49
Βιβλιοθήκη Τεχνικού, Κινητήριες Μηχανές, Τόμος Β΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  50
Βιβλιοθήκη Τεχνικού, Μηχανήματα Τεχνικών Έργων. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  51
Ευαγγέλου Βάου, Αυτοκίνητο. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  52
Ανδρέου-Μποζώνα, Εργαστήριο Ειδικότητας Εργαλειομηχανών. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  53
Γ.Παρίκου-Θ.Κουζέλη, Μηχανολογικό Εργαστήριο. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  54
Βιβλιοθήκη του Τεχνικού, Δομικά Υλικά, τόμος Β΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  55
Βιβλιοθήκη του Τεχνικού, Οικοδομική, τόμος Α΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  56
Βιβλιοθήκη του Τεχνικού, Οικοδομική, τόμος Β΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  57
Βιβλιοθήκη του Τεχνικού, Γενική Δομική, τόμος Β΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  58
Λ.Ε.Λαζαρίδη, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  59
Δεϊμέζη-Ιωαννίδη, Γενική Δομική ΙΙ. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  60
Χ.Ε.Τσόγκα, Υδραυλικά Έργα. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  61
Αριστείδη Δεϊμέζη, Σχέδιο. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  62
Σ.Λ.Δούκα, Οικοδομική. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  63
Βιβλιοθήκη του Τεχνικού, Δομικά Υλικά, τόμος Α΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  64
Καθημερινά πράγματα και πώς λειτουργούν. Εκδ. Αφοί Παγουλάτου Ο.Ε.
ΤΕΧ
  65
Γιώτη-Καμαρά, Σχέδιο Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  66
Αντωνίου Δ. Λιβιεράτου, Οργάνωση Εργοταξίου. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  67
Δοκουμετίδη-Κούση-Μαλασπίνα, Συγκοινωνιακά Έργα, τόμος Β΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  68
Κωνστ. Χαρ. Κωτσόβολου, Συγκοινωνιακά Έργα, τόμος Α, Οδοποιία. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  69
Παπαδανιήλ-Σφαντζικόπουλου, Μηχανουργική τεχνολογία, εργαστήριο ΙΙ, τεύχος Β΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  70
Hitec Finland. Ensogloss.
ΤΕΧ
  71
Λάζαρου Ε. Λαζαρίδη, Μηχανουργική Τεχνολογία. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  72
Αναστασίου Δημητριάδη, Τεχνολογία Περιελίξεων. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  73
Αλεξίου Γ. Καρμίρη, Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  74
Παν. Χρ. Παναγιωτίδη, Εργαστήριο Ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου, τόμος Α΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  75
Τσιάντης-Χαραλαμπάκης-Αθανασάκης-Δημόπουλος-Δασκαλάκης, Τεχνολογία και Παραγωγή. ΟΕΔΒ. ΑΘΗΝΑ.
ΤΕΧ
  76
Κουζέλη-Παρίκου, Μηχανολογικό Εργαστήριο, τεύχος Α΄. Ίδρυμα Ευγενίδου.
ΤΕΧ
  77
Αυτόπτης Μάρτυρας, Τεχνολογία. Ο φιλελεύθερος.
ΤΕΧ
  78
Αυτόπτης Μάρτυρας, Ηλεκτρονική. Ο φιλελεύθερος.
ΤΕΧ
  79
Μαθαίνω με τον Ντίσνεϋ στην πόλη, τόμος 2. Εκδ. Συλλέκτης.
ΤΕΧ
  80
Cassini Huygens, Αποστολή στον Τιτάνα. Alcatel.
ΤΕΧ
  81
Tεχνική εγκυκλοπαίδεια Πώς λειτουργεί, τόμος 2. Εκδ. Αλκυών.
ΤΕΧ
  82
Τεχνολογία, βιβλίο του καθηγητή Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. ΟΕΔΒ. Αθήνα.