Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Φυσική

Kωδικός
  α/α
Περιγραφή
 ΦΥΣ
   1
Λύκεια Δοκίμων Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού. Μετεωρολογία. Ίδρυμα Ευγενίδου.
 ΦΥΣ
   2
Ιωάννου Λ. Μπουρούτη, Πειράματα Φυσικής και Χημείας. Εκδ. Gutenberg.
 ΦΥΣ
   3
Αργ. Κ. Μαυρομματάκου, Φυσική (2 τόμοι). Ίδρυμα Ευγενίδου.
 ΦΥΣ
   4
Ιωάννου Λ. Μπουρούτη, Πειράματα Φυσικής, βιβλίο Α΄. (2 αντίτυπα). ΟΕΔΒ. Αθήναι 1984.
 ΦΥΣ
   5
Γκρος-Λαζαρίδη, Μηχανική. Ίδρυμα Ευγενίδου.
 ΦΥΣ
   6
Φυσική Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
 ΦΥΣ
   7
Φυσική Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
 ΦΥΣ
   8
Μανώλης Φραγκιαδουλάκης, Εναλλασσόμενα Ρεύματα. Ηράκλειο 2002.
 ΦΥΣ
   9
Φυσική Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
 ΦΥΣ
  10
Παναγιώτης Αρ. Κανδήλης. Φυσικές Επιστήμες, μεθοδολογία και Πειράματα. Αθήνα 2003.
 ΦΥΣ
  11
Αυτόπτης Μάρτυρας. Χώρος και Χρόνος. Εκδ. εφ. «Ο Φιλελεύθερος»
 ΦΥΣ
  12
Αυτόπτης Μάρτυρας. Αστρονομία. Εκδ. εφ. «Ο Φιλελεύθερος»
 ΦΥΣ
  13
Αυτόπτης Μάρτυρας. Γη. Εκδ. εφ. «Ο Φιλελεύθερος»
 ΦΥΣ
  14
Ανακαλύπτω την Επιστήμη. Οικολογία. Εκδ. ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ.
 ΦΥΣ
  15
Ανακαλύπτω την Επιστήμη. Ηλεκτρισμός. Εκδ. ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ.
 ΦΥΣ
  16
Ανακαλύπτω την Επιστήμη. Φως. Εκδ. ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ.
 ΦΥΣ
  17
Αυτόπτης Μάρτυρας. Δύναμη και Κίνηση. Εκδ. εφ. «Ο Φιλελεύθερος»
 ΦΥΣ
  18
Αυτόπτης Μάρτυρας. Ύλη. Εκδ. εφ. «Ο Φιλελεύθερος»
 ΦΥΣ
  19
Αυτόπτης Μάρτυρας. Ενέργεια. Εκδ. εφ. «Ο Φιλελεύθερος»
 ΦΥΣ
  20
Φυσική Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
 ΦΥΣ
  21
Φυσική Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Γκρίταλης.
 ΦΥΣ
  22
Παναγιώτης Αρ. Κανδήλης, Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας. Αθήνα 2002.
 ΦΥΣ
  23
Φυσική Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Ν. Κοσμόπουλος.
 ΦΥΣ
  24
Μανόλης Σπετσίδης, Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής. Ηράκλειο 1994.
 ΦΥΣ
  25
Μανόλης Σπετσίδης, Διδακτική Μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών. Ηράκλειο 1993.
 ΦΥΣ
  26
Φυσική Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Ελληνοεκδοτική
 ΦΥΣ
  27
Hugh D. Young. Πανεπιστημιακή Φυσική (2 τόμοι). Εκδ. Παπαζήση.
 ΦΥΣ
  28
Rosalina Driver-Edith Quesne & Andrée Tiberghieh, Οι ιδέες των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Ένωση Ελλήνων Φυσικών Τροχαλία.
 ΦΥΣ
  29
Κατάλογος Οργάνων και Συσκευών Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. ΟΕΔΒ. Αθήνα.
 ΦΥΣ
  30
Πειράματα Φυσικών Επιστημών με Υλικά Καθημερινής Χρήσης. ΟΕΔΒ. ΑΘΗΝΑ.
 ΦΥΣ
  31
Φυσική Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Ν. Κοσμόπουλος.
 ΦΥΣ
  32
Φυσική Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
ΦΥΣ
  33
Κ. Ρ. Παπαζήση, Τα έξυπνα πειράματα. Εκδ. Σαββάλας.

Καλλιτεχνικά

Kωδικός
  α/α
Περιγραφή
Καλ
   1
Εκλογή Έργων της Ελληνικής Μεταλλοτεχνίας. Εθνικός Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας.
Καλ
   2
Ελληνικά Διακοσμητικά Θέματα. (2 τόμοι). Εθνικός Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας.
Καλ
   3
Πόπη Ζώρα, Δύο μεγάλοι μαστόροι του ασημιού. Εθνικός Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας.
Καλ
   4
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Γκόγια. Δεληθανάσης - Ερευνητές.
Καλ
   5
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Γκογκέν. Ερευνητές.
Καλ
   6
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Μονέ. Ερευνητές.
Καλ
   7
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Μανέ. Ερευνητές.
Καλ
   8
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Βαν Γκογκ. Δεληθανάσης - Ερευνητές.
Καλ
   9
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Εμπρεσιονισμός. Ερευνητές.
Καλ
  10
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Μετεμπρεσιονισμός. Ερευνητές.
Καλ
  11
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Γλυπτική. Ερευνητές.
Καλ
  12
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Ακουαρέλα. Ερευνητές.
Καλ
  13
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Η γλώσσα της ζωγραφικής. Ερευνητές.
Καλ
  14
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Σύνθεση. Ερευνητές.
Καλ
  15
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Προοπτική. Δεληθανάσης - Ερευνητές.
Καλ
  16
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Αναγέννηση. Δεληθανάσης - Ερευνητές.
Καλ
  17
Ανακαλύπτω την Τέχνη, Χρώμα. Δεληθανάσης - Ερευνητές.
Καλ
  18
Γιολάντα Χατζή, Έλληνες ζωγράφοι 19ος αι. Εκδ. Κέδρος.
Καλ
  19
Γιολάντα Χατζή, Έλληνες ζωγράφοι 20ος αι. Εκδ. Κέδρος.
Καλ
  20
Ελληνομουσείον Τόμος Α΄. Εκδ. ΜΙΛΗΤΟΣ
Καλ
  21
Ελληνομουσείον Τόμος Β΄. Εκδ. ΜΙΛΗΤΟΣ
Καλ
  22
Τζούλιο Κάρλο Αργκάν, Η μοντέρνα τέχνη. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - ΑΣΚΤ Αθηνών

                                                    

Μαθηματικά

Kωδικός
  α/α
Περιγραφή
Μαθ
   1
Παπακωνσταντίνου - Καΐκτσα, Στατιστική. Ίδρυμα Ευγενίδου.
Μαθ
   2
Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. Τριγωνομετρία. Ίδρυμα Ευγενίδου.
Μαθ
   3
Ιωάννη Ευαγ. Σταμέλος, Στρατηγικές μελέτης και εξετάσεων στα Μαθηματικά. Εκδ. Κωστόγιαννος.
Μαθ
   4
Εταιρεία των Φίλων του Λαού. Ελληνικά Μαθηματικά. Αθήναι 1979.
Μαθ
   5
G. Loria, Ιστορία των Μαθηματικών (τόμοι 4). Εκδ. Παπαζήση.
Μαθ
   6
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
   7
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου. Τεύχος Α΄. Εκδ. Σαββάλας. (3 αντίτυπα).
Μαθ
   8
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου. Εκδ. Ελληνοεκδοτική.
Μαθ
   9
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου Α΄ τεύχος. (3 αντίτυπα). Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  10
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου Α΄ τεύχος (2 αντίτυπα). Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  11
Μπάρλας, Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Ελληνοεκδοτική.
Μαθ
  12
Ευκλείδη «Στοιχεία». (3 τόμοι). Αθήνα 2001.
Μαθ
  13
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Κωστόγιαννος.
Μαθ
  14
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, βιβλίο εκπαιδευτικού. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Μαθ
  15
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος Α΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  16
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος Β΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  17
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Gutenberg.
Μαθ
  18
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά A΄ Γυμνασίου, τόμος Α΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  19
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά A΄ Γυμνασίου, τόμος B΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  20
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά B΄ Γυμνασίου, τόμος Α΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  21
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά B΄ Γυμνασίου, τόμος B΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  22
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου, βιβλίο εκπαιδευτικού. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Μαθ
  23
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου, βιβλίο εκπαιδευτικού. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Μαθ
  24
Γιάννης Κ. Μαραγούσιας. Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  25
Γιάννης Κ. Μαραγούσιας. Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  26
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Πατάκη.
Μαθ
  27
Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη-Γυμνάσιο/Λύκειο 2002-2003. Τεύχος Β. ΟΕΔΒ.
Μαθ
  28
Χρησ. Κηπουρός, Ήρωνος Αλαξανδρέως. Ε.Μ.Ε. Αθήνα 1995.
Μαθ
  29
Hellenic Research in Mathematics and Informatics ΄92. Hellenic Mathematical Society.
Μαθ

Μαθ
  30


   31
Μαθηματική Επεξεργασία Δεδομένων. Μαθηματικά IQ + (για μαθητή, για καθηγητή, οδηγός εγκατάστασης). ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου. ΟΕΔΒ.