Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Μαθηματικά

Kωδικός
  α/α
Περιγραφή
Μαθ
   1
Παπακωνσταντίνου - Καΐκτσα, Στατιστική. Ίδρυμα Ευγενίδου.
Μαθ
   2
Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. Τριγωνομετρία. Ίδρυμα Ευγενίδου.
Μαθ
   3
Ιωάννη Ευαγ. Σταμέλος, Στρατηγικές μελέτης και εξετάσεων στα Μαθηματικά. Εκδ. Κωστόγιαννος.
Μαθ
   4
Εταιρεία των Φίλων του Λαού. Ελληνικά Μαθηματικά. Αθήναι 1979.
Μαθ
   5
G. Loria, Ιστορία των Μαθηματικών (τόμοι 4). Εκδ. Παπαζήση.
Μαθ
   6
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
   7
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου. Τεύχος Α΄. Εκδ. Σαββάλας. (3 αντίτυπα).
Μαθ
   8
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου. Εκδ. Ελληνοεκδοτική.
Μαθ
   9
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου Α΄ τεύχος. (3 αντίτυπα). Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  10
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου Α΄ τεύχος (2 αντίτυπα). Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  11
Μπάρλας, Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Ελληνοεκδοτική.
Μαθ
  12
Ευκλείδη «Στοιχεία». (3 τόμοι). Αθήνα 2001.
Μαθ
  13
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Κωστόγιαννος.
Μαθ
  14
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, βιβλίο εκπαιδευτικού. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Μαθ
  15
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος Α΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  16
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος Β΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  17
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου. Εκδ. Gutenberg.
Μαθ
  18
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά A΄ Γυμνασίου, τόμος Α΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  19
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά A΄ Γυμνασίου, τόμος B΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  20
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά B΄ Γυμνασίου, τόμος Α΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  21
Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης, Μαθηματικά B΄ Γυμνασίου, τόμος B΄. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  22
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου, βιβλίο εκπαιδευτικού. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Μαθ
  23
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου, βιβλίο εκπαιδευτικού. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Μαθ
  24
Γιάννης Κ. Μαραγούσιας. Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  25
Γιάννης Κ. Μαραγούσιας. Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Σαββάλας.
Μαθ
  26
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου. Εκδ. Πατάκη.
Μαθ
  27
Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη-Γυμνάσιο/Λύκειο 2002-2003. Τεύχος Β. ΟΕΔΒ.
Μαθ
  28
Χρησ. Κηπουρός, Ήρωνος Αλαξανδρέως. Ε.Μ.Ε. Αθήνα 1995.
Μαθ
  29
Hellenic Research in Mathematics and Informatics ΄92. Hellenic Mathematical Society.
Μαθ

Μαθ
  30


   31
Μαθηματική Επεξεργασία Δεδομένων. Μαθηματικά IQ + (για μαθητή, για καθηγητή, οδηγός εγκατάστασης). ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου. ΟΕΔΒ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου